ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 3 มกราคม 2566 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 อำเภอ พร้อมมอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเป้นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบริเวณห้าแยกบ้านท่า ม.4 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี