ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.40 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน รับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน และได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานที่ การรับ-ส่งนักเรียน มาตรการป้องกันโควิด รวมถึงการฝึกให้เด็กๆ เข้าวัด ใกล้ชิดศาสนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้วัดและโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี