ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  มอบหมายให้ นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ประจำ
จุดตรวจ/จุดบริการ แยกชลประทานราษฎร์ (ตู้ยามวังไคร้) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
และ จุดตรวจ/บริการ ตลาดกลางการเกษตรบ้านหนองบ้วย ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี