ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศตำแน่งว่างเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 กพ64118