ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 ลงนามถวายพระพร