ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567