นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อรับฟังปัญหาการเรียนของนักเรียนด้วยระบบ online