นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565