นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาตอนกลาง และตอนปลาย ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง