นางเชาวนีย์ สายสุดใจ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาตอนกลาง และตอนปลาย ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง

28 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ให้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาตอนกลาง และตอนปลาย ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี