นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ได้เข้าหารือข้อราชการ แนวทางการเยี่ยม ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 -10.30 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสาคร บุญเรืองศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ได้เข้าหารือข้อราชการ แนวทางการเยี่ยม ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเครือชุลี เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางยุพาภรณื จงเจริญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษเอกชน ร่วมรับฟังและนำเสนอข้อมูล ในครั้งนี้