ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ