บรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

16 ก.พ. 64 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายดุสิทธิ์ คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
กล่าวให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดีในพิธีการเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน เลือกดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านแหลม สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดังนี้
1. นางสาวมยุรี แสนสุข โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
2. นางบุญภา นามปักษา โรงเรียนบ้านสามแพรก
..วีรยา ภาพ/ข่าว นำเผยแพร่…ธนิษฐา