บรรยากาศการอบรมหลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย

6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. บรรยากาศการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
อดีตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นวิทยากร

ทีมงาน ปชส.ศธจ.