บัญชีรายละเอียดขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564

บัญชีรายละเอียดขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

https://drive.google.com/file/d/1AP7g6w9UUkcyoabdNQk-qvidgKOktUm6/view?usp=sharing