บัญชีรายละเอียดขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563

บช.สรุปยอดผู้ได้เรียกบรรจุแต่งตั้งลงเว็บ