ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่องชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร