ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการได้รับ (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

แจ้งเขต

แจ้ง ศธจ.