ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

1. ประกาศรับสมัครปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน (ว 30)

2. แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน

หนังสือนำส่ง ศธจ

หนังสือนำส่ง เขตพื้นที่