ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบ

หนังสือนำส่ง ศธจ

หนังสือนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา