ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

1.ประกาศรับสมัครอกคศ.เขตสพม.พบ.28พย66