ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

2.ประกาศรับสมัครอนุกรรมการ.ศธจ.พบ.28พย66