ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

3.ประกาศรับสมัครผู้ทรงในกศจ.พบ.28พย66