ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)