ประกาศยกเลิกเช่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิก เช่ารถ ครั้งที่ 2