ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง เลื่อนการรับสมัครคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กำหนดให้มีการคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2566 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเลื่อนการรับสมัคร เป็นระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2566 รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศ ศธจ.พบ. เลื่อนการรับสมัครคัดเลือก บุ