ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กำหนดให้มีการคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือก “บุคลากร ศธจ.เพชรบุรี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศ ศธจ.พบ. ผลการคัดเลือก บุคลากร ศธจ.เพช