ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ประกาศราชื่อผลงานและข้อเสนอขอรับเงินประจำตำแหน่ง