ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  CLICK!