ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าพื้นที่จัดเก็บ Log File ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าพื้นที่จัดเก็บ Log File ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง