ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง