ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ยกเลิกประกาศรับย้ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิ

รายละเอียด  >>>>>> คลิ๊กที่นี่ <<<<<<