ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of Smart City” ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์  https://www.smartcitythailand.or.th/ “หลักสูตร The Fundamentals of Smart City” ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายละเอียด คลิก