ประชุมการคัดเลือกทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 1/2567

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมการคัดเลือกทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี การนี้ นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยมี นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม