ประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน  2565  นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 300/2565 ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ