ประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

…. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  โดยนายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม