ประชุมขับเคลื่อนและกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีและรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ประชุมขับเคลื่อนและกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

ภาพ/ข่าว…ธนิษฐา