ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566

1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม