ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ครั้งที่ 4/2567

7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ครั้งที่ 4/2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ร่วมกันหารือแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี