ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการย้ายสถานที่ปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

        ในวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง วิเคราะห์ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการขนย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

  ภาพ/ข่าว  :  ฐิติกา