ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ขับเคลื่อน​โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ​ของจังหวัด​เพชรบุรี​ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี​ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว