ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี