ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1/2564 วันอังคาร ที่ 9  กุมภาพันธ์ 2564  โดยมี นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานที่ประชุม