ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน