ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ รองประธานกรรมการ เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔ วันพุธ ที่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี