ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา) ปีการศึกษา 2563
ภาพ/ข่าว…ศุภาพิชญ์ นำเผยแพร่…ธนิษฐา