ประชุมคณะกรรมการฯชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมีนางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว