ประชุมโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(NT) ปีการศึกษา 2563

        วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เปิดประชุมโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(NT) ปีการศึกษา 2563

ภาพ/วีรยา
ข่าว/นำเผยแพร่ : ฐิติกา