ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี