ประชุมคณะทำงานเพื่อสำรวจความต้องการ การใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดกิจกรรม สำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อนำไปพัฒนาระบบต้นแบบการนำเสนอสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยกำหนดลงพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังตะโก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

 

ภาพ/ข่าว/ผู้เผยแพร่ : ฐิติกา